V kolikor se vam vsebina ne prikaže pravilno, si jo lahko ogledate v brskalniku.
Zdravniška zbornica Slovenije

13. Bilten za zobozdravnike

3.junij - 4.julij 2019

Zbor zobozdravnikov

Spoštovani kolegice in kolegi,

tokratni zobozdravniški bilten namenjamo predvsem Zboru zobozdravnikov, ki se je zgodil v juniju. Zbor je bil dobro obiskan in v štirih urah razprave so kolegi iz občinstva podali svoja videnja, razmišljanja in komentarje govorcem. Na koncu smo zapisali štiri ključne točke kot sklepe, ki smo jih vključili v končni Manifest za spremembo zobozdravstvenega sistema.

Ne kolegi, ne gre za težnje k privatizaciji in ne gre za ukinjanje programov ali tako imenovanih koncesij. Predvsem ugotavljam, da je sistem nepregleden, kompleksen v svojih različnih podsistemih in kot tak najbolje služi politiki in ZZZS. Kot ugotavlja Krištof v Delu, zdravniki že desetletje neslišano opozarjajo na krivice, ki se dogajajo med bolniki in zdravniki. Mislim, da so neslišani zato, ker se ne poenotijo, ker vsak podsistem nudi ravno zadosti nepreglednosti in improvizacije, da ugaja posamezni skupini. Gre samo za male sladkorčke, ki nam že vrsto let rušijo našo svobodo v poklicu, zmanjšujejo standarde in normative in, kar je najpomembneje, rušijo naš ugled in zaupanje. Slednja sta pomembna zato, ker ju oblikujejo naši pacienti, ki so hkrati tudi volivci. Tako z lahkoto v javnosti argumentirate “neevropske” in socialistične zakone, saj imate medije in javnost na svoji strani. Zobozdravniki pa so tisti, ki neprestano služijo, odločajo o pravicah pacientov in so netransparentni. V resnici je pravzaprav sistem tisti, ki se je z goljufijo rešil pred propadom, saj je navidezno širil pravice pacientov, za katere pa je plačeval vedno manj in vedno bolj bremenil izvajalce.

Kaj pomeni javno in kaj zasebno zdravstvo? Javno zdravstvo je javni interes, torej zdravje prebivalstva in povsem jasno je, da regulacijo nad njim izvaja država. Država določi prioritete in področja, ki so pomembna za zdravje državljanov, za zagotavljanje njihove varnosti in kakovosti življenja. V tem delu se mi zdi ključno, da so vsi javni programi čim bolj jasni. Torej, da državljan natančno ve, kakšne so njegove pravice in dolžnosti in kaj mu Republika Slovenija nudi za njegove prispevke. Delitev stroškov zdravljenja na obvezno, prostovoljno zavarovanje in na koncu še doplačilo povzroča številne negativne občutke pacientom in povsem jasno je, da te negativne občutke doživijo v naših ordinacijah in ne na Miklošičevi ulici ali Štefanovi ulici ali Trgu republike. Zasebno zdravstvo je na drugi strani bolj pregledno.

Pacient in zdravnik imata dogovor o načinu in o stroških zdravljenja. Res pa je, da tukaj ne moremo več govoriti o javnem interesu, saj je zdravje v rokah posameznika. Država je odgovorna za javno zdravstvo in poskrbeti mora za jasne pogoje njegovega delovanja.
Zobozdravniki smo res tisti, ki bolnike zdravimo. Menim tudi, da moramo biti poleg tega najpomembnejši deležnik v oblikovanju zobozdravstvene politike, saj v sistemu delujemo. Mi smo tisti, ki lahko soustvarjamo in promoviramo pregleden, pravičen in uravnotežen javni zobozdravstveni sistem ter si na tak način povrnemo ugled in zaupanje javnosti. Tedaj bo politika prisluhnila in mogoče začela reševati probleme, saj bo pred javnostjo razkrita.


Krunoslav Pavlović, dr. dent. med.
Predsednik Odobra za zobozdravstvo

Zobozdravniki na zboru o strateških temah

V četrtek, 13. junija, se je več kot 90 zobozdravnikov zbralo na Zboru zobozdravnikov. Govorili so o štirih ključnih strateških temah, ki so v nadaljevanju biltena tudi predstavljene: da obstoječi sistem v zobozdravstvu ne zagotavlja več kakovostnih in varnih storitev, zato se je treba dogovoriti in vzpostaviti nov zobozdravstveni sistem. Prav tako je potrebna nova definicija košarice storitev, ki bi bila 100 % in ustrezno financirana iz javnih sredstev. Rešiti je treba neenako razporejenost programov po regijah in glavarine določiti na nacionalni ravni. Pacienti pa naj imajo pravico izbire kateregakoli zobozdravnika v Sloveniji.

Namen zbora je bilo poenotenje stališč slovenskih zobozdravnikov. Na podlagi razprave pa bo oblikovan skupni poziv odločevalcem, je napovedal Krunoslav Pavlović, predsednik Odbora za zobozdravstvo, ki je skupaj z Matevžem Jancem, dr. dent. med., podpredsednikom skupščine ZZS, vodil zbor.
Njun uvodni nagovor si lahko ogledate tukaj >>>

Program je Zdravniška zbornica Slovenije oblikovala v sodelovanju s predstavniki zobozdravnikov v sindikatu Fides, sindikatu DENS, Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS) ter s Stomatološko sekcijo Slovenskega zdravniškega društva.

Vzpostavitev novega zobozdravstvenega sistema

Zbor zobozdravnikov

O tem, da obstoječi sistem v zobozdravstvu ne zagotavlja več kakovostnih in varnih storitev ter da je treba vzpostaviti novega, je spregovorila Mirjana Petrovič, dr. dent. med., DENS.

Vsebina je na voljo tukaj >>>

Nova definicija košarice storitev

Zbor zobozdravnikov

Da je potrebna nova definicija košarice storitev, ki bi bila 100 % in ustrezno financirana iz javnih sredstev, sta izpostavili Alenka Krabonja, dr. dent. med., DENS, in Nada Puharič, dr. dent. med., SZZZZS.

Vsebina je na voljo tukaj >>>
 

Določitev glavarin na nacionalni ravni

Zbor zobozdravnikov

Krunoslav Pavlović, dr. dent. med., predsednik Odbora za zobozdravstvo ZZS, je opozoril na neenako razporejenost programov po regijah. Glavarine bi morale biti določene na nacionalni ravni (za odrasle 1300 pacientov in otroško ter preventivno zobozdravstvo do 1000 pacientov).

Vsebina je na voljo tukaj >>>

 

Prosta pravica izbire zobozdravnika v Sloveniji

Zbor zobozdravnikov

O tem, da naj bi pacienti imeli pravico izbire kateregakoli zobozdravnika v Sloveniji, je spregovoril Krištof Zevnik, dr. dent. med.

Vsebina je na voljo tukaj >>>

 

Manifest že posredovan odločevalcem na MZ in ZZZS

Na podlagi uvodnih predstavitev v štirih ključnih točkah in razprave na Zboru zobozdravnikov ter rezultatov pred tem izvedene ankete, v kateri je sodelovalo okoli 600 zobozdravnic in zobozdravnikov, je bil oblikovan Manifest za spremembo zobozdravstvenega sistema.
Dostopen je tukaj >>>

Ključne nujne spremembe smo strnili v štiri točke, o katerih smo se kot stroka poenotili. Naše ključno sporočilo in opozorilo politikom je: Sistem, kot je zdaj, je do pacientov skrajno nepravičen, saj ne zagotavlja ustrezne in enake dostopnosti storitev v primernem času. S tem se na dolgi rok kritično poslabšuje ustno zdravje prebivalcev Slovenije. Kot stroka smo dolžni na to javno opozarjati do ureditve razmer.
Manifest smo že posredovali ministru za zdravje Alešu Šabedru, obema državnima sekretarjema na MZ, generalnemu direktorju ZZZS Marjanu Sušlju ter njegovim ključnim sodelavcem. V naslednjih dneh ga bodo prejele tudi vse poslanske skupine v DZ.
Pozvali smo jih, da zasnujejo rešitve za boljši zobozdravstveni sistem, in sicer na podlagi strokovnih argumentov ter v soglasju s stroko – zobozdravniki.

Kaj je boljši in pravičnejši zobozdravstveni sistem

Analiza ankete

S ciljem, pridobiti čim več stališč slovenskih zobozdravnikov in zobozdravnic, je Zdravniška zbornica Slovenije v mesecu maju 2019 izvedla anketo: Kaj je boljši in pravičnejši zobozdravstveni sistem.

Analiza ankete, v kateri je sodelovalo 596 zobozdravnic in zobozdravnikov, je bila predstavljena na Zboru zobozdravnikov 13.6.2019.

Analiza ankete je dostopna tukaj >>>>

 

Poziv javnim zavodom v zvezi s strokovnim usposabljanjem zdravnikov in zobozdravnikov

Seznanjamo vas s pozivom, ki ga je Zdravniška zbornica Slovenije naslovila na javne zdravstvene zavode v zvezi s strokovnim usposabljanjem zdravnikov in zobozdravnikov.

Besedilo poziva je dostopno tukaj>>>

O privatizaciji in svobodi bolnika

V Delu tokrat gostujoče pero Krištof Zevnik

V Sloveniji politična večina ne ponuja idej in rešitev pred volitvami. Z veseljem pa se o zdravstvu pogovarja po volitvah, v komentarju za Delo 29. junija 2019 piše Krištof Zevnik.

Opozarja, da je centralnoplanska ureditev zdravstva dokazano neuresničljiva in škodljiva. Ker krši svobodo posameznika in ker povzroča večstomilijonsko gospodarsko škodo državi, torej posameznikom, ki so jo ustanovili z namenom boljšega upravljanja..


Celoten komentar je dostopen tukaj >>> 

12. mednarodni kongres novih tehnologij v stomatologiji

Ljubljana, 15.–16. november 2019

Odbor za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije že dvanajsto leto aktivno sodeluje z regionalnimi zobozdravniškimi zbornicami z namenom skupnega sodelovanja na področju podiplomskega izobraževanja in usposabljanja v regiji. Tako smo letos z veseljem sprejeli organizacijo 12. skupnega kongresa, ki bo že tretjič potekal v Ljubljani, in sicer v petek in soboto 15 in 16. 11. 2019, v prostorih Domus Medica.

Kongres je namenjen seznanjanju zobozdravnikov z uporabo novih tehnologij v zobozdravstvu in razvoju stroke v regiji, povezovanju različnih specialističnih področij v zobozdravstvu z delom splošnega zobozdravnika ter izmenjavi izkušenj pri umestitvi zobozdravniške stroke v zdravstvene sisteme v regiji in v evropskem prostoru. Na srečanju bodo izbrani mednarodni predavatelji predstavili teme z vseh področij stomatologije.

Dosedanje izkušnje skupnih kongresov, ki so bili že organizirani v Zagrebu, Sarajevu, Skopju in Ljubljani, so pokazale, da strokovno sodelovanje ne pozna meja in je stičišče različnih idej, izkušenj in pogledov.

Udeležba šteje tudi za kreditne točke.

Več informacij je na voljo na spletni strani kongresa >>>

Na pomoč v begunski center Moria odhaja druga slovenska zobozdravstvena odprava

Z veseljem sporočamo, da slovenska zobozdravstvena odprava nadaljuje svoje poslanstvo in že pripravlja ekipo za drugo odpravo na grški otok Lezbos. Ta bo potekala od 10. do 17. avgusta 2019. Udeleženca tokratne odprave bosta prof. dr. Nataša Ihan - Hren, dr. med., dr. dent. med., in Jure Poglajen, dr. dent. med.

Naj spomnimo, Zdravniška zbornica Slovenije se je odzvala na prošnjo Health-Point Fundation Dental/Medical Relief. Fundacija zaradi pomanjkanja zobozdravnikov za oskrbo beguncev, ki so nastanjeni na otoku Lezbos, prosi za pomoč. Zato prosimo vse zobozdravnike (z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj), ki ste pripravljeni posvetiti prostovoljno delo ljudem v stiski, da se javite na ZZS.


Vsi, ki bi se želeli vključiti, nam lahko pišete na: andreja.stepisnik@zzs-mcs.si in jure.poglajen@me.com
Več informacij je na spletni strani tukaj >>>

Hvala, ker spreminjate svet na bolje!

Prijava zavajajočega oglaševanja nelojalne konkurence iz tujine

Ker se soočamo z nelojalno konkurenco iz tujine, ki ne sledi etičnim in strokovnim smernicam, ki na področju oglaševanja veljajo za člane Zdravniške zbornice Slovenije, in dokler se to področje zakonsko ustrezno ne uredi, Zdravniška zbornica Slovenije zoper zavajajoče oglaševalce iz tujine sproža postopke na Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije in drugih pristojnih organih.

Prosimo vas, da v kolikor zaznate nelojalno konkurenco iz tujine in njihovo zavajajoče oglaševanje, nam to gradivo (oglas, PR-članek, povezavo do spletne strani …) skupaj z jasno strokovno-medicinsko utemeljitvijo posredujte na e-naslov:zavajajoce-oglasevanje@zzs-mcs.si.

Prispele prijave zavajajočega oglaševanja nelojalne konkurence iz tujine bo obravnavala delovna skupna, ki jo vodi Matej Praprotnik, dr. dent. med., nato pa bodo dopolnjene s pravnimi temelji, kot pritožbe posredovane ustreznim inšpekcijskim organom.

Več o oglaševanju in nedovoljenem oglaševanju lahko preberete na spletni strani ZZS >>>

Zdravniška zbornica Slovenije
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

Tel.: 01 30 72 100
Faks: 01 30 72 109
E-pošta: gp.zzs@zzs-mcs.si
Uradne ure

ponedeljek, sreda in petek
od 9.00 do 12.00 in v
četrtek od 13.00 do 16.00
To sporočilo ste prejeli, ker ste se naročili na Bilten Zdravniške zbornice Slovenije ali se udeležili katerega izmed naših dogodkov. Če ne želite več prejemati Biltena se lahko odjavite (s klikom na odjavo tako v skladu z GDPR člani zbornice ne boste več prejemali obvestil Zdravniške zbornice, med katera sodijo: bilten zbornice, zobozdravniški bilten, obvestila o izobraževanjih Zdravniške zbornice Slovenije, vabila na dogodke in kulturne prireditve zbornice, ankete in druga pomembna obvestila zbornice). Privolitve za prejemanje različnih vrst obvestil je mogoče urejati preko vašega spletnega profila. V kolikor se vam vsebina ne prikaže pravilno, si jo lahko ogledate v brskalniku.

© Zdravniška zbornica Slovenije, vse pravice pridržane.