Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu lahko pokličete g. Kokalja: 01-30-72-172

Pravne zadeve

Pravno svetovanje

Na zbornici je na voljo pravna svetovalna služba, na katero se lahko obrnete za nasvete z vseh področij, ki se nanašajo na opravljanje zdravniške službe, prav tako tudi za informacije o uveljavljanju pravne zaščite.

Zavarovanje pravne zaščite

Zbornica članom zagotavlja brezplačno in strokovno pravno zaščito, ki se izvaja v naslednjih oblikah:

 • pravno svetovanje, ki ga izvajajo na zbornici zaposleni pravniki: vsi člani imajo zagotovljeno pomoč v okviru strokovnega pravnega svetovanja, ki se izvaja telefonsko ali s sestanki na zbornici. Člani, ki svojo pravno problematiko opišejo v pisni obliki, so upravičeni tudi do pisnega pravnega mnenja;
 • kritje stroškov v sodnih postopkih: zbornica bo članom, v obsegu in pod pogoji, določenimi v Pravilniku o pravni zaščiti članov Zdravniške zbornice Slovenije, krila stroške v sodnih postopkih na kazenskem in odškodninskem področju in v drugih primerih, navedenih v tem pravilniku.

Izvršilni odbor zbornice je sprejel pravilnik, ki določa pogoje, obseg in način pokrivanja stroškov pravne zaščite.

Vodja oddelka za pravne in splošne zadeve

Vesna Habe Pranjič

Tel.: 01 307 21 21

E-pošta: Vesna Habe Pranjič

Pravniki

Barbara Galuf Zajc

Tel.: 01 307 21 25 

E-pošta: Barbara Galuf Zajc

Peter Renčel

Tel.: 01 307 21 24

E-pošta: Peter Renčel

Tina Šapec

Tel.: 01 307 21 61

E-pošta: Tina Šapec

Žiga Novak

Tel: 01 307 21 63

E-pošta: Žiga Novak

Klara Zupančič

Tel: 01 307 21 68

E-pošta: Klara Zupančič

Zdravstvena ekonomika, plan in analize

 • Priprava plana in analize stroškov v zvezi s financiranjem specializacij
 • Izračun povračila stroškov (specializantom, učnim ustanovam) v zvezi s specializacijami
 • Analize s področja zdravstva
 • Uporabniška podpora za aplikacijo Licenčnik
 • Informacije v zvezi s splošnim dogovorom
 • Izračun plač in izračun plačila dežurne službe

Vodja oddelka za zdravstveno ekonomiko, plan in analize

Nika Sokolič

Tel.: 01 30 72 141

E-pošta: Nika Sokolič

Maja Benedičič, Planer analitik

Tel.: 01 30 72 143

E-pošta: Maja Benedičič

Finance in računovodstvo

 • Splošne informacije na področju finančne in davčne zakonodaje
 • Obračuni stroškov
 • Članarine
 • Finančna pomoč

Vodja oddelka za finance in računovodstvo

Nevenka Novak

Tel.: 01 30 72 131

E-pošta: Nevenka Novak

Karmen Baš, knjigovodja

Tel.: 01 30 72 134

E-pošta: Karmen Baš

Ivica Lebar, računovodja

Posredovanje informacij v zvezi s članarino ter možnostjo uveljavljanja znižane članarine ali oprostitve članarine v skladu s Sklepom o določitvi plačila članarine Zdravniške zbornice Slovenije.

Obrazec: Prošnja za oprostitev plačila članarine iz naslova hujše finančne stiske

Tel.: 01 30 72 132

E-pošta: Ivica Lebar

Lea Žižek

Uveljavljanje finančne pomoči v skladu s Pravilnik o denarni pomoči zbornice Zdravniške zbornice Slovenije.

Obrazec: Prošnja za odobritev finančne pomoči

Tel.: 01 30 72 142

E-pošta: Lea Žižek

Stanka Kržič, računovodja

Tel.: 01 30 72 133

E-pošta: Stanka Kržič

Brigita Kotar, knjigovodja

Tel.: 01 30 72 135

E-pošta: Brigita Kotar

Informacijska podpora

 • Načrtovanje, koordinacija in nadzor informacijskih projektov
 • Vstop v mojo zbornico – navodila za dostop oz. prijavo
 • E-list – navodila (za specializante, neposredne mentorje, glavne mentorje, koordinatorje)
 • Licenčnik – navodila za udeležence in organizatorje
 • Tehnična pomoč v kongresnem centru

Vprašanja, težave pri uporabi aplikacij ZZS sporočite na: Podpora

Vodja oddelka za informatiko

Maja Horvat

Tel.: 01 30 72 171

E-pošta: Maja Horvat

Milan Kokalj, informatik

Tel.: 01 30 72 172

E-pošta: Milan Kokalj

Jaka Jagodic, multimedijski tehnik

Tel.: 01 30 72 173

E-pošta: Jaka Jagodic

Podiplomsko usposabljanje, licence in register zdravnikov

Oddelek za podiplomsko usposabljanje, licence in register zdravnikov pokriva vsa javna pooblastila, ki jih ima zbornica: register zdravnikov in register zasebnih zdravnikov, pripravništvo zdravnikov, specializacije zdravnikov, podelitev, podaljšanje in odvzem licence (razen strokovnega nadzora s svetovanjem) ter nekatera dodatna področja, kot je izdaja potrdil o dobrem imenu (v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku), priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, in podobno. Vsem članom nudi pravno svetovanje in pomoč z delovnih področij, ki jih pokriva.

Vodja oddelka za podiplomsko usposabljanje, licence in register zdravnikov

Tina Šapec, pravnica

Tel.: 01 307 21 61

E-pošta: Tina Šapec

Žiga Novak, pravnik

Tel: 01 307 21 63

E-pošta: Žiga Novak

Klara Zupančič, pravnica

Tel: 01 307 21 68

E-pošta: Klara Zupančič

Referentka za specializacije

Tatjana Paradžik

Tel.: 01 307 21 66

E-pošta: Tatjana Paradžik

Referentka za specializacije

Staša Favai

Tel.: 01 307 21 65

E-pošta: Staša Favai

Referentka za specializacije in register

Darja Klančar

Tel.: 01 307 21 67

E-pošta: Darja Klančar

Referentka za specializacije in sekundariat

Katarina Maljevac Ponjavič

Tel.: 01 307 21 69

E-pošta: Katarina Maljevac Ponjavič

Referentka za specializacije

Klavdija Jerebič

Tel: 01 307 21 92

E-pošta: Klavdija Jerebič

Referentka za specializacije in akreditacije ustanov

Tina Zdovc

Tel.: 01 307 21 23

E-pošta: Tina Zdovc

Referentka za specialistične izpite

Sonja Kočar

Tel.: 01 307 21 64

E-pošta: Sonja Kočar

Referentka za licence, priznanje v tujini opravljenega specialističnega naziva, priznanje specialističnega naziva na podlagi dela ter za zasebno dejavnost

Ivana Paradžik

Tel.: 01 307 21 27

E-pošta: Ivana Paradžik

Referentka za dodelitev kreditnih točk

Mojca Urana

Tel.: 01 307 21 62

E-pošta: Mojca Urana

Služba za odnose z javnostmi

Služba za odnose z javnostmi pokriva sledeča področja:

 • Stiki z javnostmi
 • Priprava dogodkov za zbornico in člane
 • Koordinacija projektov
 • Trženje

Več

Vodja

Andreja Basle

Tel.: 01 307 21 51

E-mail: Andreja Basle 

Tajništvo oddelka in uredništvo ISIS

Slavka Sterle

Tel.: 01 307 21 52

E-mail: Slavka Sterle

Organizacija strokovnih srečanj

Kongresni center Domus Medica – možnost najema dvorane in učilnic

Zdravniška zbornica nudi svojo dvorano in učilnice tudi zunanjim organizatorjem raznovrstnih dogodkov. O najemu prostorov boste izvedeli več na tej povezavi: Kongresni center.

Zbornica kot organizator

Zbornica organizira svoja strokovna srečanja in nudi organizacijo dogodkov za zunanje naročnike. Seminarji in delavnice potekajo v prostorih zbornice. Več o dvoranah si lahko ogledate na: Kongresna dejavnost 

Drugi organizatorji strokovnih srečanj

Vodja dejavnosti za SPI

Mojca Vrečar

Tel.: 01 307 21 91

E-pošta: Mojca Vrečar

Mojca Urana

Tel.: 01 307 21 62

E-pošta: Mojca Urana