V kolikor se vam vsebina ne prikaže pravilno, si jo lahko ogledate v brskalniku.
Zdravniška zbornica Slovenije

18. Bilten za zobozdravnike

27.marec 2020 - 10. junij 2020

Malo denarja, malo muzike

Zobozdravniki smo v preteklih dneh dobili zaprosilo ZZZS, da jim pošljemo podatke o deležu prihodka iz sredstev ZZZS v primerjavi s celotnim prihodkom za leto 2019. Vsak tak dopis takoj vzbudi negativno konotacijo, z mislijo, kaj bodo posledice odgovora. Kaj ima zavarovalnica spet za bregom in na kakšen način bo obdelala podatke v njej všečno statistiko. Sicer pa bi lahko sama izračunala delež, če bi pogledala bilanco ambulant in delila z zneskom, ki jim ga fakturira. Ampak zakaj, če lahko še eno v vrsti naših (brezplačnih) storitev dobi od nas zastonj.

Statistika nam je že dolgo časa jasna, čim več storitev za čim manj denarja. Vse več postopkov, združenih v eno storitev, ki ni primerno časovno ovrednotena. Podaljšanje trajnostnih dob, pol storitev tako opraviš zastonj, ker ni šifer v šifrantu iz leta 1980, ki bi jih zajele … Zaostrovanje pravil za priznavanje protetičnih predlogov, dodajanje pogojev in uvedba novih storitev še bolj zamegljujejo dejansko politiko ZZZS, ki je zmedena in nima jasnega cilja. Vsekakor pa dosega eno samo stanje, in to je zmanjševanje dostopnosti do zobozdravstvenih storitev.

Po vsem tem osupel strmiš v izračun, ki ti ga pošlje računovodski servis. V celoletnem prikazu prihodkov ordinacije ugotoviš, da je delež, ki ti ga plača ZZZS, le 28,8 %. To pomeni, da poleg dodatnega zavarovanja in doplačil prejmemo v povprečju le slabo 1/3 sredstev iz OZZ, ki pa s svojo politiko diktira celotni sistem financiranja zobozdravstva. Zakaj?

Za vodenje čakalnih knjig, klicanja in naročanja, prenaročanja pacientov, telefonska anketiranja po COVID-protokolu, opravljanja triaže.

Za vpisovanje vseh diagnoz, materialov, postopkov v karton, pa še enkrat v računalnik.

Za izpolnjevanje protetičnih predlogov, večkrat v nasprotju z najboljšo strokovno rešitvijo, in iskanje zavarovalniškega modela pravil, da bo zavarovalnica predlog odobrila.

Za zavarovalniškega agenta, ki mora strokovne odločitve prilagoditi pravicam pacienta in mu manjša dostopnost do storitev ter kljub njegovemu negodovanju znova in znova razlaga, kakšne so njegove (zavarovančeve) pravice.

Za pošiljanje pacienta na panoramsko slikanje zob, za kar plačaš več, kot dobiš povrnjeno od zavarovalnice, in s tem delaš sam sebi izgubo, poleg tega, da moraš RTG-sliko seveda še brezplačno odčitati.

Za klicanje kolega ali specialista, s katerim se posvetuješ, da pacient dobi najboljšo možno terapijo.

In ko začneš seštevati, vidiš, da prideš kmalu do številke 28. 28 stvari, ki jih počneš za 0,00 evra plačila. Številka 28 % pa pomeni ponovno združevanje postopkov, da prideš končno do storitve in obračuna. V resnici pa je matematika pri čistih zasebnikih bolj enostavna. Pogoj za izvedbo storitve je le zadovoljstvo pacienta, torej kakovostna in varna storitev.

Potem PA NASTOPI še čas epidemije, ki vse skupaj ŠE poslabša. Podaljševanje postopkov priprave ambulante, nabava dodatnega instumentarija, podaljševanje obravnave pacientov zaradi težkih delovnih pogojev v na novo definirani osebni varovalni opremi (OVO), seveda zastonj, le zakaj bi zobozdravniki pričakovali kako dodatno plačilo … ZZZS pozablja, da je OVO predpogoj za varno in kakovostno izvedbo zobozdravstvene storitve. Če so nekateri poskušali stroške uporabe varovalne opreme prenesti na pacienta, da bi vsaj malo ublažili finančne posledice že tako podcenjenih storitev, je zavarovalnica takoj odgovorila in okrcala kolege, da se to seveda ne sme, ker morajo pacienti to dobiti brezplačno vključeno v storitev, ki jo zavarovalnica plača izvajalcem. Ponovno videna praksa združevanja posegov in materialnih stroškov pod eno storitev.

Pravijo, da za malo denarja dobiš malo muzike. Res je sicer, da imamo bogato glasbeno preteklost in se zato vprašamo, ali bi bilo morda bolje, da postanemo tudi zobozdravniki glasbeniki. Vsaj pacienti bi se počutili dobro ob igranju kitare in verjetno bi za nastop dobili še kak aplavz ali kovanec v klobuk. Zdaj smo ob koncu obiska deležni kvečjemu kakšne kritike in godrnjanja.

Zrem v nebo, ali bo kaj preletelo tudi zdravstveni dom, v katerem so kolegi v času epidemije reševali bolečine in nujna stanja v zobozdravstvu, a očitno zobozdravniki za delo v času epidemije nismo zaslužili niti prepiha letal, ki so se v zahvalo pojavila v modrini našega neba.

Pa saj je bolje tako, ker so vsi, ki so pomagali v času epidemije in so bili nagrajeni s preletom, doživeli še to muko, da se jim je na nebu za hip prikazal krizni dodatek … Ampak kot vse drugo, je tudi ta le priletel in odletel v trenutku.

Matjaž Gorkič, dr. dent. med.

 

Javni razpisi za podelitev koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe na specialističnih področjih v zobozdravstveni dejavnosti

Poziv Ministrstvu za zdravje

Zbornica je 3. 6. 2020 Ministrstvo za zdravje pozvala k čimprejšnji objavi javnih razpisov za podelitev koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe na specialističnih področjih v zobozdravstveni dejavnosti.

Dopis je dostopen tukaj >>>

HIV in zdravstveni delavci

Nacionalna komisija za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb sprejela dokument

Seznanjamo vas z dokumentom »HIV in zdravstveni delavci«, ki je temeljni dokument, kako ravnati v zdravstvenih ustanovah, ko je s HIV okužen zdravstveni delavec ali pacient. Dokument, ki ga je sprejela Nacionalna komisija za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (NAKOBO), je objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje RS ter tako velja za celotni zdravstveni sistem, za vse zdravstvene ustanove, vse zdravstvene delavce in sodelavce.

Dokument je dostopen tukaj >>>

HIV in vpogled v retrovirusna zdravila

Delovni sestanek na temo obravnavanih oseb, okuženih z virusom HIV

Na zdravniški zbornici je v mesecu marcu in juniju potekal sestanek na temo obravnavanih oseb, okuženih z virusom HIV. Cilj delovnega sestanka:

  • priprava načrta izobraževanja zdravstvenih delavcev za ustrezno komunikacijo pri obravnavi pacientov s HIV-om,
  • izogibanje stigmatizaciji,
  • približanje stališč med zdravniki in zobozdravniki glede vprašanja dopustnosti vpogleda v podatke o retrovirusnih zdravilih, ki so bila predpisana pacientom.

Dogovori, sprejeti na marčevskem sestanku, so na voljo v zapisniku, ki je dostopen tukaj >>>

Iz dela Odbora za zobozdravstvo

Sprejeti sklepi Odbora za zobozdravstvo v obdobju koronavirusa so dostopni tukaj >>>

Kdo bo odločal o pravicah pacientov do zobozdravniške oskrbe?

Javno pismo Krunoslava Pavlovića

Krunoslav Pavlović, dr. dent. med., predsednik Odbora za zobozdravstvo, je na generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v mesecu maju naslovil javno pismo. Povod za to je bila izjava ZZZS, ki je bila povzeta v časniku Dnevnik, da ZZZS načrtuje krčenje košarice storitev iz zdravstvenega zavarovanja, med postavkami za ukinitev pa je bilo navedeno tudi zobozdravstvo za odrasle.

Javno pismo je dostopno tukaj >>>

Na javno pismo se je že odzval generalni direktor g. Sušelj, odziv je dostopen tukaj >>>

 

Uspešno izveden Simpozij o MRONJ (z zdravili povzročeni osteonekrozi čeljustnic)

Posnetke vseh treh delov si lahko ogledate na zborničnem učnem portalu Moodle

Veseli smo uspešne izvedbe prvega večjega zborničnega spletnega videosimpozija, ki se ga je udeležilo blizu 200 poslušalcev.

Posnetke vseh treh delov si lahko ogledate na zborničnem učnem portalu Moodle, kamor lahko dostopate tudi preko začetne zbornične spletne strani.

Potrdilo o udeležbi je dostopno na spletni strani zbornice v vašem osebnem profilu (v zavihku »Moje prijave« v rubriki »Arhiv»).

V sklopu Simpozija o MRONJ (z zdravili povzročeni osteonekrozi čeljustnic) je izšel e-zbornik

Namen zbornika je seznaniti strokovno javnost s problematiko MRONJ ter zagotoviti zobozdravnikom in zdravnikom priporočila, kako ukrepati pri vsakdanjem delu z bolniki na zdravljenju z antiresorpcijskimi zdravili ter neantiresorpcijskimi zdravili z namenom zmanjšanja pojavnosti MRONJ, učinkovite prepoznave in hitrejšega zdravljenja v zgodnjih fazah, ko je uspešnost zdravljenja večja.

Dostop do e-zbornika in povzetkov vseh predavanj je dostopen na učnem portalu tukaj >>>
 

Nujna medicinska stanja v zobozdravstveni ambulanti

Novim okoliščinam navkljub se je spletnega seminarja udeležilo več kot 300 udeležencev – doktorjev dentalne medicine, s ciljem posodobiti znanje in veščine o nujnih stanjih, kot tudi seznaniti se s sodobnimi smernicami, ki jih mora zobozdravnik poznati pri delu s takimi pacienti.

Zbornik prispevkov bo objavljen na zborničnem učnem portalu Moodle, o čemer boste obveščeni.

Potrdilo o udeležbi je dostopno na spletni strani zbornice v vašem osebnem profilu (v zavihku »Moje prijave« v rubriki »Arhiv«).

Klinična uporaba koferdama

Vabljeni k ogledu posnetka videoizobraževanja!

Na Moodlu je dostopen posnetek videoizobraževanja o klinični uporabi koferdama, ki je bilo izvedeno 16. maja 2020.

Predavanje so pod mentorstvom asist. Ane Tenyi prostovoljno pripravili študentje 4., 5. in 6. letnika dentalne medicine.

Videoizobraževanje je dostopno tukaj >>>

Smernice za preprečevanje okužbe s COVID-19 za zdravstvene izvajalce

Seznanjamo vas s smernicami za preprečevanje okužb s Covid-19 Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).
Dokument je dostopen tukaj >>>

Iz medijev

Zobozdravstvo – posledice obravnave pacientov po novih pravilih

Krunoslav Pavlovič, dr. dent. med., gost v oddaji Koda

V oddaji Koda, katere gost je bil predsednik OZB Krunoslav Pavlović, dr. dent. med., so govorili o tem, za koliko se bodo zaradi dodatnih varnostnih ukrepov podaljšale čakalne vrste, ali imajo zobozdravniki dovolj zaščitne opreme in kdo jo bo plačal, ali bo košarica zdravstvenih storitev zaradi novih pravil dražja, nabor storitev pa manjši.

Oddajo si lahko ogledate tukaj >>>

Delo v ortodontskih ambulantah po njihovem odprtju

Čakanje na prvi pregled pri ortodontu se bo podaljšalo

Predsednica Slovenskega ortodontskega društva dr. Sanda Lah Kravanja, dr. dent. med., je v poročilih na TV SLO pojasnila, kako bo v prihodnosti potekalo ortodontsko zdravljenje otrok in mladostnikov. V luči skrajševanja čakalnih dob je pozvala Ministrstvo za zdravje k čimprejšnjemu razpisu za pristop novih izvajalcev k izvajanju programov.

Posnetek si lahko ogledate tukaj >>>

Novinarska konferenca vlade: »Zaščitna oprema je potrebna za vse zobozdravnike«

Krunoslav Pavlović, dr. dent. med., je na novinarski konferenci vlade 13. 5. 2020 predstavil delovanje zobozdravstvene dejavnosti v času delovanja vstopnih točk in navodila glede delovanja zobozdravstvenih ambulant vnaprej.

Posnetek je dostopen tukaj >>> (na posnetku od 15. minute in 58. sekunde naprej)

Ponovno odprtje zobozdravstvenih ambulant

Asist. mag. Tadej Ostrc, dr. dent. med., je za TV SLO1 komentiral ponovno odprtje zobozdravstvenih ambulant.

Posnetek je dostopen tukaj >>>

Pregled doseženih kreditnih točk v licenčnem obdobju in izvoz v PD

Pripravili smo video navodila

Na spletni strani zbornice, je v sklopu osebnega profila, pregled doseženih kreditnih točk v aktivnem licenčnem obdobju. Pregled je dostopen na zavihku "Licence in strokovni razvoj" pod kategorijo "Stalni strokovni razvoj".

Video navodila >>>>

Mali oglasi

Na spletni strani zbornice lahko v rubriki »Mali oglasi« objavljate ali pregledujete male oglase za opremo, instrumentarij in prostore. Tu boste lahko tudi menjali osebno varovalno opremo, oglaševanje pa je možno tudi v ostalih rubrikah.

Dostop do rubrike »Mali oglasi« je na tej povezavi >>>

Vsak ponudnik lahko odda oglas, vendar si zbornica pridržuje pravico, da javno objavi le oglase iz preverjenih virov.

V primeru težav pri vnosu oglasa se obrnite na: podpora@zzs-mcs.si.

Oddaljena pomoč uporabnikom

Uporablja se rešitev ISL Light


Oddelek za informatiko je za uporabnike zborničnih aplikacij vzpostavil oddaljeno pomoč pri njihovi uporabi. Uporablja se rešitev ISL Light, s pomočjo katere se informatik priključi na zaslon uporabnika. Tako je mogoče reševanje težave neposredno na uporabniškem računalniku.

Uporabnik, ki ima težave, pokliče eno od naslednjih telefonskih številk: 01 307 21 72, 01 307 21 73, 01 307 21 74 in 01 307 21 82 (samo za organizatorje izobraževanj).

Po vzpostavitvi stika z eno od oseb na navedenih telefonskih številkah po njenem navodilu vzpostavi povezavo z ISL Light.

Za hitrejšo vzpostavitev oddaljene pomoči ISL Light je povezava dostopna v »nogi« spletne strani zbornice.

Zdravniška zbornica Slovenije
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

Tel.: 01 30 72 100
Faks: 01 30 72 109
E-pošta: gp.zzs@zzs-mcs.si
Uradne ure

ponedeljek, sreda in petek
od 9.00 do 12.00 in v
četrtek od 13.00 do 16.00
To sporočilo ste prejeli, ker ste se naročili na Bilten Zdravniške zbornice Slovenije ali se udeležili katerega izmed naših dogodkov. Če ne želite več prejemati Biltena se lahko odjavite (s klikom na odjavo tako v skladu z GDPR člani zbornice ne boste več prejemali obvestil Zdravniške zbornice, med katera sodijo: bilten zbornice, zobozdravniški bilten, obvestila o izobraževanjih Zdravniške zbornice Slovenije, vabila na dogodke in kulturne prireditve zbornice, ankete in druga pomembna obvestila zbornice). Privolitve za prejemanje različnih vrst obvestil je mogoče urejati preko vašega spletnega profila. V kolikor se vam vsebina ne prikaže pravilno, si jo lahko ogledate v brskalniku.

© Zdravniška zbornica Slovenije, vse pravice pridržane.