Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pripravništvo

Pred začetkom opravljanja pripravništva se zobozdravnik vpiše v register zdravnikov/včlani v zbornico. Več informacij najdete tukaj.

Navodilo kandidatom za pripravništvo

Obveznost zobozdravniškega pripravništva določa Zakon o zdravniški službi. Oseba, ki je pridobila strokovni naslov doktor dentalne medicine, se zaposli kot pripravnik. Pripravništvo traja eno leto in se konča s strokovnim izpitom. Po zaključenem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu zobozdravnik lahko pridobi licenco za samostojno delo na področju dentalne medicine.

Zobozdravniki, ki imajo v Republiki Sloveniji priznano poklicno kvalifikacijo ˝doktor dentalne medicine˝, imajo status zobozdravnika z opravljenim strokovnim izpitom in pripravništva ne opravljajo.


Spremembe v noveli Zakona o zdravniški službi

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17) v 25. členu določa, da se sredstva za za mentorstvo pripravnikom in sekundarijem zagotovijo iz proračuna RS.

Trenutno ministrstvo za zdravje pripravlja pravilnik, ki bo natančneje določal način zagotavljanja sredstev za plačilo mentorjev.

Povzetek zakona:

"25. člen
Sredstva za plače in nadomestila plače doktorjev dentalne medicine pripravnikov in sekundarijev ter stroški mentorstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije."

Program pripravništva

Pripravništvo poteka po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za zdravje.

Dne 7.7.2018 je pričel veljati nov Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18; v nadaljevanju: Pravilnik), ki v Priloga 1 določa spremenjen program pripravništva doktorjev dentalne medicine. Več informacij lahko najdete tukaj. 

List pripravništva


Mentorji pripravnikom

Pripravništvo se opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorom mentorjev. Nadzorne mentorje imenuje Zbornica na predlog pooblaščenih izvajalcev za izvajanje programa pripravništva za poklic zobozdravnik. Nadzorni mentor je skozi celotno pripravništvo isti. Neposredne mentorje pripravniku določi pooblaščeni izvajalec pri katerem pripravnik opravlja program pripravništva.

Pogoji za imenovanje mentorjev


Pooblaščeni izvajalci

Zakon o zdravniški službi določa, da Ministrstvo za zdravje na predlog zbornice predpiše organizacijske, kadrovske, materialne in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe za izvajanje pripravništva. Pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje pripravništva določa Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov. Minister na predlog zbornice s sklepom pooblasti izvajalce za izvajanje vrste in obsega pripravništva. V sklepu se določi tudi število delovnih mest za usposabljanje zdravnikov. Sklep se izda za obdobje petih let. 
Pooblaščeni izvajalci morajo pripravnikom omogočiti usposabljanje v okviru števila določenih delovnih mest za usposabljanje zdravnikov.

Vloga pooblastila - pripravništvo zobozdravniki

Pooblaščene ustanove za izvajanje pripravništva dentalne medicine  

Informacije: Tatjana Paradžik, tel. 01 307 21 66, e-pošta: Tatjana ParadžikSeznam kroženj pripravnikov po ustanovah

 

Seznam kroženj po ustanovah

V tabeli so pooblaščene ustanove in seznam pripravnikov s termini kroženj.

Dodatne informacije: Milena Avsenak

 

 

Navodila diplomantom dentalne medicine za vstop v pripravništvo

 

S 1. 1. 2018 je Zdravniška zbornica Slovenije pričela sprejemati vloge za opravljanje programa pripravništva za poklic zobozdravnik. Razpored kroženja pripravnikom zobozdravnikom pri pooblaščenih izvajalcih za izvajanje pripravništva pripravi Zbornica na predlog pripravnika, ki ga predloži ob oddaji vloge za pripravništvo, glede na prosta mesta pri pooblaščenem izvajalcu v trenutku prijave. Rezervacij kroženj dogovorjenih  pri ustanovah se ne bo upoštevalo!

Po oddani vlogi, sestavi kroženj, pripravnik prejme odločbo o pričetku pripravništva.

Pred oddajo vloge si lahko kandidati, na povezavi spodnji povezavi Prosta mesta, ogledajo razpoložljivost mest po področjih, območnih enotah in ustanovah in tako okvirno sestavijo celotno pripravništvo, ki ga bodo na zbornici uskladili z referentko (v času uradnih ur).

Po potrditvi celotnega pripravništva bodo pooblaščene ustanove obveščene o prihodih na kroženje v njihovo ustanovo.

VLOGA ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA

  • Tabela za vnos kroženj - za pomoč pri sestavljanju programa kroženj

Informacije: Milena Avsenak , tel.: 01 307 22 02, e-pošta: Milena Avsenak


PROSTA PRIPRAVNIŠKA MESTA