Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Dokazovanje strokovne usposobljenosti

Vsak zdravnik oziroma zobozdravnik mora za podaljšanje svoje licence kot dokaz strokovne usposobljenosti v iztekajoči dobi sedmih let zbrati najmanj 75 kreditnih točk. Od tega je potrebno vsaj 50 točk pridobiti na strokovnem področju, za katero je bila podeljena licenca, ter vsaj 5 točk s področij varnosti pacientov in kakovosti zdravstvene obravnave, etike in komunikacije. Kot dokaz strokovne usposobljenosti za podaljšanje licence se upoštevajo naslednji strokovni dosežki:

1. Izpopolnjevalni programi

 • nacionalni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji
 • mednarodni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji
 • drugo strokovno usposabljanje v Sloveniji ali v tujini
 • protokolirane konference o varnostnih zapletih, interni seminarji in druge oblike strokovnega usposabljanja, ki ne zahtevajo kotizacije in ki potekajo v rednem delovnem času med ponedeljkom in petkom (pod pogojem, da sta predavatelj in program strokovnega usposabljanja javno objavljena na spletnih straneh zbornice najmanj osem dni pred dogodkom in da je dostopno tudi zunanjim udeležencem)

2. Predavanje/predstavitev/poster

3. Znanstvena ali strokovna objava

 • članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citiation Index
 • članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji
 • prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik, učbenik itd.)
 • članek v strokovni reviji
 • članek v poljudnoznanstveni reviji

4. Sporočanje varnostnih zapletov

 • sporočanje varnostnih zapletov v sistem sporočanja o kritičnih dogodkih
 • sporočanje neželenega učinka zdravila nacionalnemu centru za farmakovigilanco

5. Samoizpopolnjevanje in študij strokovne literature s testnimi vprašanji

 • samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo
 • pravilni odgovori na testna vprašanja iz člankov, objavljenih v verificiranih virih

6. Naziv svetnik oziroma višji svetnik ali učiteljski naslov na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji (docent, izredni profesor, redni profesor) na strokovnem področju, za katero je podeljena licenca.

 

Pojasnjujemo, da je Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov zavzel stališče, da se sklop "Sporočanje varnostnih zapletov" iz 4. točke prvega odstavka 11. člena Pravilnika o zdravniških licencah, umešča pod vsebine s področij varnosti pacientov in kakovosti zdravstvene obravnave, etike in komunikacije (za pridobitev potrebnih minimalno 5 točk).


Izvedenci

Zbornica je za strokovno pomoč pri preverjanju in razvrstitvi strokovnih vsebin imenovala izvedence. Vlagatelj predloga za oceno strokovnih vsebin se ima ob vložitvi predloga za oceno možnost izjaviti o navedenih izvedencih.

 • Ana Katarina Limpel Novak, dr. med.
 • doc. dr. Brigita Novak Šarotar, dr. med.
 • prof. dr. Iztok Takač, dr. med.
 • doc. dr. Janez Rifel, dr. med.
 • prim. doc. dr. Mateja Bulc, dr. med.
 • prim. mag. Miran Rems, dr. med.
 • asist. dr. Mladen Gasparini, dr. med.
 • Zafošnik Andrej, dr. med.
 • Crnčić Danijel, dr. med.
 • doc. dr. Miha Skvarč, dr. med.
 • asist. Urša Petja Mrevlje Lozar, dr. med.
 • doc. dr. Boris Gašpirc, dr. dent. med.
 • asist. Tadej Ostrc, dr. dent. med.
 • Beti Kruljc Korelc, dr. dent. med.
 • Iztok Kos, dr. med.
 • Neja Jurjec Smole, dr. dent. med.
 • izr. prof. dr. Nataša Bratina, dr. med.

 

Obvestilo o spremembi načina točkovanja strokovnih vsebin za aktivne udeležence

Članstvo obveščamo, da je v 2. točki prvega odstavka 11. člena Pravilnika o zdravniških licencah opisano točkovanje za aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih. Aktivna udeležba za predavatelje kot aktivne udeležence izpopolnjevanja tako ne privede več do 50 % povečanja števila točk za ure predavanj. 

Za predavanje/predstavitev/poster se dodelijo 4 točke, pri čemer se število točk deli s številom avtorjev. V primerih, ko je organizator pravočasno prijavil dogodek in vložil predlog za oceno strokovnih vsebin, kreditne točke za predavanje/predstavitev/poster dodelimo na podlagi programa, ki ga Zdravniški zbornici Slovenije posreduje organizator, in udeležencem za to ni treba vlagati posebne (individualne) vloge.


Elektronska (individualna) vloga za dodelitev kreditnih točk

Vlogo je sedaj mogoče oddati tudi elektronsko.

Ker obrazci ne delujejo v vseh brskalnikih enako, vas prosimo, da uporabite Google Chrome – zadnjo verzijo in se s tem izognete nevšečnostim pri izpolnjevanju in oddaji obrazca.

Na elektronski naslov, ki ga navedete v obrazcu, dobite povratno informacijo o poslanem obrazcu.

Obrazec "Predlog za oceno strokovnih vsebin – individualna vloga" – prosimo, preverite, ali imate zadnjo verzijo Google Chrome.


Papirna (individualna) vloga za dodelitev kreditnih točk

Obrazec "Predlog za oceno strokovnih vsebin – individualna vloga" izpolnite, podpišite ter ga posredujte:

 • po pošti na naslov: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, p. p. 439, 1001 Ljubljana ali
 • po elektronski pošti na naslov: kreditne.tocke@zzs-mcs.si

Dvorana z overlayem

Licenčnik

Dostop članov do seznama izobraževanj in prijav na izobraževanja.

V primeru težav se obrnite na: Podpora 

 

VSTOPI

 

 

 

Organizatorji izobraževanj

Obrazce in več informacij najdete tukaj >>>