Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Spoštovani organizatorji izobraževalnih dogodkov

Organizatorje strokovnih srečanj vljudno vabimo k oddaji vloge za oceno strokovnih vsebin.

1. Predlog za oceno strokovnih vsebin (vloga)

Organizatorji izobraževalnih dogodkov lahko oddate vlogo za dodelitev kreditnih točk, ki jih zdravniki potrebujejo za obnovitev licence, preko aplikacije Licenčnik.

Ob prvi prijavi boste potrebovali geslo, za katerega zaprosite gospo Mojco Urana, e-naslov: mojca.urana@zzs-mcs.si.

Vlogo oddate preko spletne aplikacije licenčnik.

Aplikacija nudi tudi elektronsko vodenje celotne organizacije izobraževanj in strokovnih srečanj:
• posredovanja vlog za dodeljevanje kreditnih točk za izobraževalne dogodke,
• prijavo udeležencev prek spletnega portala,
• upravljanje s seznamom udeležencev
• priprava seznamov udeležencev izobraževanj ali strokovnih srečanj,
• oddaja seznama pasivnih in aktivnih udeležencev na ZZS.

Po zaključku izobraževanja organizatorje prosimo, da označite prisotnost udeležencev v spletni aplikaciji Licenčnik. S tem se zdravnikom avtomatično dodelijo kreditne točke.

Splošna navodila se nahajajo na naslednji povezavi: navodila.

Navodila za oddajo seznama aktivnih udeležencev se nahajajo na povezavi: navodila.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na: Podpora.

 

2. Celovita podpora pri izvedbi in promociji vašega dogodka

Več>>>

 

3. Obvestilo organizatorjem o roku za vložitev vloge

Organizatorje strokovnih vsebin obveščamo, da je v skladu s 14. členom Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/05) predlog za oceno strokovne vsebine možno vložiti le pred začetkom izvajanja strokovnih vsebin, in sicer najpozneje osem dni oziroma mesec dni pred začetkom.

Najpozneje osem dni pred izvedbo dogodka je treba vlogo vložiti za oceno protokoliranih konferenc o varnostnih zapletih, internih seminarjev in drugih oblik strokovnega usposabljanja, ki ne zahtevajo kotizacije in ki potekajo v rednem delovnem času med ponedeljkom in petkom (pod pogojem, da sta predavatelj in program strokovnega usposabljanja javno objavljena na spletnih straneh zbornice najmanj osem dni pred dogodkom in da je dostopno tudi zunanjim udeležencem).

Za vsa ostala izobraževanja je treba vlogo na zbornico vložiti najpozneje mesec dni pred izvedbo.

Če program srečanja mesec dni pred dogodkom še ni povsem usklajen, ga lahko organizator priloži kot osnutek ter nam ga posreduje, ko je dokončen. V tem primeru šteje, da je bila vloga podana pravočasno, ne zagotavljamo pa, da bo strokovna vsebina ocenjena že pred začetkom izvajanja.

ROK ZA ODLOČITEV O VLOGI - OCENA STROKOVNE VSEBINE

V skladu s 17. členom Pravilnika o zdravniških licencah ima zbornica od prejema predloga za oceno dalje na voljo deset delovnih dni časa, da preveri, ali strokovne vsebine ustrezajo pogojem iz tega pravilnika, jih razvrsti po predvidenih kategorijah in poda njihovo oceno (jim dodeli kreditne točke). Zbornica si prizadeva, da bi ocene podala v najkrajšem možnem času (prej kot v 10 delovnih dneh), vendar to ni vedno izvedljivo. Organizatorje prosimo, da so pri vlaganju predlogov (vlog) pozorni na to dejstvo.

Člani Zdravniške zbornice bodo svojo prisotnost na seminarju lahko evidentirali z novo člansko izkaznico preko čitalca kartic. V kolikor čitalca še nimate, ga lahko naročite pri nas. Cena čitalca je 21,00 EUR z DDV.
Naročilo oddate na e-naslov: Karmen Baš.

 

4. Pojasnilo glede dodelitve kreditnih točk za ogled posnetka strokovne vsebine

Organizatorjem strokovnih vsebin pojasnjujemo, da je v primeru kasnejšega ogleda posnetka strokovnih vsebin mogoče pridobiti kreditne točke le pod pogojem, da organizator posnetek opremi s testnimi vprašanji, s čimer je strokovno vsebino mogoče uvrstiti pod kategorijo Samoizpopolnjevanje in študij strokovne literature s testnimi vprašanji (samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo). Navedeno Pravilnik o zdravniških licencah predvideva v 5. točki prvega odstavka 11. člena.

Udeleženci samoizpopolnjevanja pa morajo v tem primeru po ogledu posnetka in odgovorih na vprašanja na zbornico nasloviti vlogo - predlog za oceno strokovnih vsebin, z zahtevanimi prilogami (testna vprašanja in potrdilo o uspešnem sodelovanju).


5. Obvestilo o izvedencih

Zbornica je imenovala izvedence za strokovno pomoč pri preverjanju in razvrstitvi strokovnih vsebin. Organizatorji izobraževanj ali vlagatelji predloga za oceno strokovnih vsebin se lahko ob vložitvi predloga za oceno izjavijo o navedenih izvedencih.