Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zdravniki in zobozdravniki specialisti

Državljani države članice EU in Švice

Zdravnik specialist oziroma zobozdravnik specialist, državljan države članice Evropskega gospodarskega prostora in Švice, pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, če mu je bila v skladu s predpisi o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji izdana odločba o priznanju kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica zdravnik specialist oziroma zobozdravnik specialist.

Dodatne informacije: Ivana Paradžik, Tel.: 01 307 21 84 E-pošta: Ivana Paradžik


Državljani države nečlanice EU

Zdravnik specialist oziroma zobozdravnik specialist, državljan tretje države, pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, če mu je bila izdana odločba o nostrifikaciji ali odločba o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor medicine oziroma doktor dentalne medicine, pridobljena v postopku o priznavanju po posebnem zakonu, in je v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit ter mu je bila izdana odločba o priznanju specialističnega naslova, pridobljenega v tujini. Zdravnik specialist oziroma zobozdravnik specialist, ki je zaključil medicinsko fakulteto, opravil pripravništvo in strokovni izpit ter zaključil specializacijo pred 25. junijem 1991 v eni od republik bivše SFR Jugoslavije, pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, če v Republiki Sloveniji opravi strokovni izpit.

Dodatne informacije: Ivana Paradžik, Tel.: 01 307 21 84 E-pošta: Ivana Paradžik

Preizkus usposobljenosti

Dodatne informacije: Ivana Paradžik, Tel.: 01 307 21 84 E-pošta: Ivana Paradžik

Zdravniku, ki je diplomiral na medicinski fakulteti na ozemlju SFRJ pred 25. junijem 1991, diplome ni potrebno nostrificirati.

Zobozdravniki

Državljani držav članic EU in Švice

Zobozdravnik, državljan države članice Evropskega gospodarskega prostora in Švice, pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, če mu je bila v skladu s predpisi o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji izdana odločba o priznanju kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica zobozdravnik.

Dodatne informacije: Ivana Paradžik, Tel.: 01 307 21 84 E-pošta: Ivana Paradžik


Državljani držav nečlanic EU

Zobozdravnik, državljan tretje države, pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, če mu je bila izdana odločba o nostifikaciji ali odločba o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor dentalne medicine, pridobljena v postopku o priznavanju po posebnem zakonu, in je v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit. Zobozdravnik, ki je zaključil medicinsko fakulteto, opravil pripravništvo in strokovni izpit pred 25. junijem 1991 v eni od republik bivše SFR Jugoslavije, pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, če v Republiki Sloveniji opravi strokovni izpit.

Dodatne informacije:

Ivana Paradžik, Tel.: 01 307 21 84, E-pošta: Ivana Paradžik