Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Skupščina

Skupščina je najvišji organ zbornice. Sestavo, volitve, zasedanje in sprejemanje odločitev opredeljuje Statut Zdravniške zbornice Slovenije, podrobnejši opis delovanja pa Poslovnik o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov. Sestavlja jo 90 poslancev, predstavnikov zdravnikov in zobozdravnikov, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah.

Predsednik skupščine

Miha Lukač, dr. med.

 

Podpredsednik skupščine

Matevž Janc, dr. dent. med. 


Skupščinski svet

Skupščinski svet je najvišji posvetovalni organ skupščine, vključuje predsednika in podpredsednika skupščine ter predsednike regijskih odborov.


Volilna komisija


doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med.

asist. dr. Marko Jug, dr. med., spec.

Stjepan Žiger, dr. med.

* Ciril Trček, dr. med., in Sebastjan Ašenberger, dr. med., sta z dnem 13. 12. 2020 odstopila kot člana volilne komisije.

Nadzorni odbor


Predsednica

prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med.

Člani

dr. Matej Kolenc, dr. med.

Jožef Magdič, dr. med.

Tanja Petkovič, dr. med.

Dean Sinožić, dr. med.

Rene Male, dr. dent. med.

Zdenka Koželj Rekanović, dr. med.

Regijski odbori

Regijski odbor zbornice je organ skupščine in ima zlasti naslednje naloge:

  • sodeluje pri oblikovanju zdravstvene politike svoje regije,
  • neguje dobre medsebojne odnose in poravnava spore med zdravniki,
  • sprejema in obravnava želje, pobude in zahteve zdravnikov svoje regije in
  • jih posreduje skupščini in izvršilnemu odboru zbornice.

Kontakt

Katja Martinc, tajnica predsednika in podpredsednikov zbornice

Tel.: 01 307 21 02

E-pošta: Katja Martinc

 

 

Anja Bergant, tajnica generalnega sekretarja zbornice

Tel.: 01 307 21 03

E-pošta: Anja Bergant


Damjan Grenc, dr. med.

Jernej Vrtek, dr. med.

Miha Lukač, dr. med.

Gordan Čok, dr. dent. med.