Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

POMEMBNO OBVESTILO!

Na podlagi 18. in 44. člena Statuta Zdravniške zbornice Slovenije ter  3. člena Poslovnika o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov je skupščina Zdravniške zbornice Slovenije določila

 

NOV DATUM VOLITEV PREDSEDNIKA IN POSLANCEV SKUPŠČINE Zdravniške zbornice Slovenije, ki je 17. november 2020.

 

Volitve poslancev in predsednika Zdravniške zbornice Slovenije, sprva razpisane za 12. maj 2020, se prestavi na 17. november.

 

Volitve se izvede na enak način in skladno z navodili, objavljenimi ob razpisu volitev z dne 31. 1. 2020. Vsa že opravljena volilna opravila (kandidiranje ipd.) ostanejo v veljavi.

 

Podaljša se tudi rok za vložitev kandidature za predsednika zbornice. Upoštevane bodo vse kandidature, ki jih bo volilna komisija prejela najkasneje do 15. oktobra 2020.

 

 

 

Miha Lukač, dr. med.

predsednik skupščine

Zdravniške zbornice Slovenije

Trenutna faza volilnih postopkov volitev poslancev skupščine

V mesecu juliju, avgustu, septembru in oktobru (do najkasneje 9.10.2020) predsedniki regijskih odborov sklicujejo volilne zbore volilnih enot.
 
Za udeležbo na volilnih zborih volilnih enot boste člani prejeli posebna vabila, ki jih bodo v imenu sklicateljev razposlale strokovne službe zbornice.

Na volilnih zborih volilnih enot bo potekalo določanje kandidatov za poslance skupščine (opcijsko pa tudi za predsednika zbornice): kandidati za poslance bodo tu lahko pridobivali podpise članov svojih volilnih enot v podporo svojim kandidaturam.

Člane vljudno prosimo, da se volilnih zborov z gotovostjo udeležite, saj boste tako omogočili uspešno kandidiranje kandidatov za poslance iz vaših volilnih enot. 

Seznam do sedaj sklicanih volilnih zborov najdete na tej povezavi.


Informacijo o tem, v katero regijo in volilno enoto ste uvrščeni, dobite z vpogledom v »Profil zdravnika« na zavihku "Zaposlitev" na intranetni strani, do katere lahko dostopite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Na istem mestu lahko oddate tudi spremembo, v kolikor menite, da niste pravilno razporejeni. Kaj zajema volilna enota je razvidno iz seznama: Vključeni v volilne enote.

Za pomoč pri kreiranje novega gesla se lahko obrnete na tehnično podporo.

Članom predlagamo sprotno spremljanje pojasnil o poteku volilnih opravil, ki bodo za vsako volilno opravilo sproti objavljena na tej spletni strani ter v zborničnem tedenskem Biltenu.

Zdravniška zbornica Slovenije obvešča svoje člane, da bodo v letu 2020 potekale volitve predsednika zbornice in poslancev skupščine zbornice.

Razpis volitev je objavljen s februarsko številko ISIS-a.

Nov datum volitev predsednika in poslancev skupščine Zdravniške zbornice Slovenije je objavljen z julijsko številko ISIS-a.

Voli se na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah 17. november 2020.

Razpis volitev predsednika Zdravniške zbornice Slovenije

Razpis volitev poslancev skupščine Zdravniške zbornice Slovenije

Volitve se opravijo z glasovanjem po pošti.

Pravila Zdravniške zbornice Slovenije za uporabo komunikacijskih kanalov zbornice v času volilne kampanje za redne volitve predsednika/predsednice in poslank ter poslancev novembra 2020.

Volitve predsednika zbornice

Za predsednika zbornice lahko kandidira vsak član zbornice, ki pri volilni komisiji vloži prijavo, iz katere izhaja, da je njegovo kandidaturo predlagalo vsaj petdeset zdravnikov s podpisano izjavo ali da so kandidaturo predlagali najmanj trije regijski odbori ali da kandidaturo predlaga izvršilni odbor. 

Člani lahko podporo kandidaturi kandidata za predsednika podate tudi z izpolnitvijo e-izjave (potrebujete VEP).

Kandidat za predsednika zbornice mora ob kandidaturi vložiti tudi izjavo, da ni nosilec funkcij v organih političnih strank.

Upoštevane bodo le tiste kandidature, ki jih bo volilna komisija prejela najkasneje do 15. oktobra 2020. Nepopolnih kandidatur volilna komisija ne bo upoštevala.

Kandidature za predsednika zbornice je potrebno poslati na naslov:
Zdravniška zbornica Slovenije, volilna komisija, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.

Kandidati za predsednika zbornice lahko od objave volitev dalje objavijo svojo predstavitev in program v glasilu zbornice največ enkrat, na največ treh straneh. Svojo kandidaturo lahko kandidati predstavljajo tudi na drug način, ki spoštuje kodeks medicinske deontologije ter dostojanstvo zdravnika in zdravniškega poklica.

Vložene kandidature za predsednika/predsednico zbornice

  • Prof. dr. Bojana Beović, dr. med., vložena kandidatura 20. februarja 2020
    Povezava do spletne strani: https://bojanabeovic.si/

 

Volitve poslancev skupščine zbornice

 

Poslanci skupščine v 90-članski skupščini zbornice zastopajo svoje regije ter znotraj njih svoje volilne enote – volilne enote, v katerih so bili izvoljeni.

SEZNAM VOLILNIH ENOT IN RAZPOREDITEV POSLANSKIH SEDEŽEV

 

KANDIDIRANJE

Kandidate za poslance določijo zdravniki in zobozdravniki na volilnem zboru posamezne volilne enote. Za poslanca skupščine lahko kandidira vsak član volilne enote, čigar kandidaturo predlaga vsaj deset članov volilne enote. 

KAKO KANDIDIRAM ZA POSLANCA SKUPŠČINE?

V skladu z določili Poslovnika o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov se kandidati za poslance določajo na volilnih zborih posameznih volilnih enot, na katerih se tudi izpolnjujejo potrebni obrazci, ki jih bo zbornica posredovala sklicateljem volilnih zborov – predsednikom regijskih odborov. Če želite kandidirati za poslanca skupščine, vam svetujemo, da se, ko boste prejeli vabilo na volilni zbor vaše volilne enote, zbora udeležite, ter tam pridobite 10 podpisov zdravnikov ali zobozdravnikov iz vaše volilne enote v podporo vaši kandidaturi.

Član volilne enote lahko podpiše izjavo o predlogu kandidature več kandidatom iz te volilne enote. Ne zahteva se, da bi bili podpisi podpore overjeni.

Kandidat za poslanca mora podati tudi soglasje s kandidaturo.

Vsa potrebna gradiva in obrazci bodo na voljo na samem volilnem zboru. 

Za potencialne kandidate, ki želijo že pred izvedbo volilnih zborov  zbirati podpise v podporo svojim kandidaturam, pa potrebni obrazec objavljamo tudi tu - izjava o predlogu kandiature za poslanca, pri čemer pripominjamo, da morajo kandidati izpolnjen obrazec predložiti na volilnem zboru.  

Zaželeno je, da je več kandidatov za posamezno poslansko mesto. 


Informacija o naslovih za posredovanje pošte

Člane zbornice seznanjamo, da vam bomo vso pošto v zvezi z volitvami posredovali na vaš STALNI NASLOV V REPUBLIKI SLOVENIJI, naveden v registru zdravnikov, če tega nimate, pa na naslov za pošiljanje pošte v Republiki Sloveniji, naveden v registru zdravnikov. 

Če imate poleg stalnega naslova v Republiki Sloveniji v registru zavedenega tudi enega ali več začasnih naslovov za pošiljanje pošte v Republiki Sloveniji in želite, da se vam pošta pošilja na katerega izmed njih, prosimo, da nam to sporočite na elektronski naslov ge. Maje Benedičič ali na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, volilna komisija, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana. 

Članom zbornice, ki v registru zdravnikov nimate navedenega niti stalnega naslova v Republiki Sloveniji niti začasnega naslova za pošiljanje pošte v Republiki Sloveniji, se bo pošta v zvezi z volitvami posredovala na naslov v tujini.

Svoje podatke v registru lahko preverite pri svetovalki za register ge. Nastji Pavlič ali pa z vpogledom v »Profil zdravnika« na intranetni strani, do katere lahko dostopite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Za kreiranje novega gesla se lahko obrnete na tehnično podporo.


Dodatne informacije

Tilen Majnik, tel.: 01 30 72 125