Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Poročilo volilne komisije o izvedbi drugega kroga volitev predsednika Zdravniške zbornice Slovenije

Objavljamo poročilo o izvedenih volitvah za predsednika zbornice.

Poročilo volilne komisije - volitve predsednika 2020


Volilni rezultat

Člani Zdravniške zbornice Slovenije so na volitvah za predsednico zbornice, ki so se zaključile včeraj ob 17. uri, za prihodnji mandat izbrali prof. dr. Bojano Beović, dr. med. Prejela je 3.154 glasov. Tanja Petkovič, dr. med., je prejela 2.706 glasov.

Volilna udeležba je bila nekaj manj kot 51-odstotna, oddanih je bilo 5.895 glasov.  


Stanje okvirne volilne udeležbe

 • Število volilnih udeležencev                                                   11.554
 • Skupno število prispelih ovojnic na dan 15.12.2020*          5.867
 • Delež udeležbe                                                                          50,8 %

* število prispelih ovojnic

Volilna komisija podaljšala rok za oddajo glasovnice

Volilna komisija Zdravniške zbornice Slovenije je sprejela sklep št. 42:

1. Druga točka sklepa št. 26 volilne komisije se spremeni tako, da se glasi:
"Glasovanje poteka do 15. 12. 2020 do 17.00 ure, ko bo volilna komisija pričela s štetjem vseh glasov, ki bodo na zbornico prispeli do tega dne do 17.00. Glasovi, ki bodo na zbornico prispeli po tem roku, kot prepozni ne bodo upoštevani."

2. Informacija o podaljšanju roka za oddajo glasovnice se objavi kot obvestilo na zbornični spletni strani in kot posebna objava v zavihku volitve 2020.

 

Odpremljena volilna gradiva za drugi krog predsedniških volitev

Podjetje Uradni list je 3. decembra 2020 vsem članom zbornice odpremilo pošiljke z volilnimi listi za 2. krog volitev predsednika Zdravniške zbornice Slovenije. V pošiljki boste prejeli:

 • Vabilo in navodilo za glasovanje.
 • Volilni list za predsednika zbornice.
 • Povratno kuverto, v kateri pošljete glasovnico podjetju Uradni list.

Skladno s sklepom volilne komisije št. 26 glasovanje poteka do 15. 12. 2020 do 14.00 ure, ko bo volilna komisija pričela s štetjem vseh glasov, ki bodo na zbornico prispeli do tega dne do 14.00. Glasovi, ki bodo na zbornico prispeli po tem roku, kot prepozni ne bodo upoštevani.

Volilna komisija je na korespondenčni seji, ki se je zaključila v petek, 27. 11. 2020, sprejela sklep št. 32, ki natančno ureja način glasovanja na predsedniških volitvah v drugem krogu. Skladno s tem sklepom so navodila sledeča:

 1. Volivci v drugem krogu predsedniških volitev glasujejo tako, da prejeti volilni list izpolnijo in pošljejo v povratni kuverti, ki so jo prejeli skupaj z volilnim listom, skladno z navodili, ki so priložena volilnemu listu in povratni kuverti.
 2. Povratna kuverta, priložena volilnemu listu, vsebuje črtno kodo s podatki o volivcu, ki je potrebna le zaradi ugotavljanja volilne udeležbe, ne bo pa omogočala vpogleda v to, kako je volivec glasoval, saj bo volilna komisija pisemske ovojnice po odprtju zbirala ločeno od volilnih listov.
 3. Če na povratni kuverti koda ne bo razvidna (koda bo izbrisana, prečrtana ipd., ali pa bo volivec poslal svojo glasovnico v drugi kuverti kot priloženi), volilna komisija prejetega volilnega lista ne bo upoštevala.
 4. posamezni povratni kuverti sme biti le en volilni list. Če bo v povratni kuverti več kot en volilni list (recimo zakonca ali več oseb v istem gospodinjstvu bi svoje glasove oddalo skupaj v eni povratni kuverti in ne vsak v svoji), volilna komisija nobenega volilnega lista ne bo upoštevala.

Navodila z glasovanjem z enako vsebino so tudi priložena glasovnici, ki jo boste prejeli po pošti. Zelo pomembno je, da se teh navodil držite in tako omogočite točno evidentiranje števila prejetih glasovnic, pa tudi, da bo vaš glas veljaven in upoštevan.

Za primer, da volilnega lista ne boste prejeli, je volilna komisija na svoji 5. korespondenčni seji sprejela sklep št. 28, spremenjen s sklepom št. 43, ki se glasi:

GLASOVANJE V PRIMERU NEPREJEMA VOLILNIH LISTOV

 1. Vsak član, ki ni prejel volilnih listov (iz kakršnegakoli razloga), odda svoj glas na ZZS na dan volitev, 15. 12. 2020, med 8.00 in 17.00 uro. Mesto volitev bo označeno.
 2. Vsem članom, ki bodo želeli glasovati na tak način in bodo to sporočili zbornici, bo zbornica posredovala potrdilo, da je za njihovo prehajanje občinskih mej podana izjema iz prvega odstavka 4. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20 in 159/20) oz. druge vsebinsko enake določbe tedaj veljavnega predpisa.
 3. Sklep se objavi na spletni strani zbornice.

V primeru, da boste z namenom oddaje vašega glasu na sedežu zbornice potrebovali potrdilo za prehajanje občin, nam to, prosimo, sporočite na e-poštni naslov tina.prijatelj@zzs-mcs.si, da se vam pripravi potrdilo.

Tudi v drugem krogu predsedniških volitev so skladno s sklepom volilne komisije št. 27 pošiljke z volilnim materialom odpremljene na vaš stalni naslov (ne glede na to, na kateri naslov sicer prejemate pošto), razen, če ste do 25. 11. 2020 sporočili, da želite prejeti volilno gradivo na naslov, ki ga imate v registru zdravnikov navedenega kot začasni naslov (oz. naslov za prejemanje pošte).

Svoje podatke v registru lahko preverite pri svetovalki za register ge. Nastji Pavlič ali pa z vpogledom v »Profil zdravnika« na intranetni strani, do katere lahko dostopite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Za kreiranje novega gesla se lahko obrnete na tehnično podporo.

Obvestilo o drugem krogu volitev 

Drugi krog volitev se izvede med kandidatkama prof. dr. Bojano Beović, dr. med., in Tanjo Petkovič, dr. med., ki sta v prvem krogu volitev, 17. 11. 2020, prejeli največje število glasov.

Datum drugega kroga volitev: 15. december 2020. 

Razpis drugega kroga volitev bo objavljen v decembrski številki revije ISIS.

Volilne liste za volitve predsednico zbornice boste prejeli po pošti v prvem tednu decembra.

Drugi krog volitev se opravi po enakem postopku kakor prvi krog. Za veljavnost drugega kroga volitev veljajo enaka pravila, kot za prvi krog: volitve bodo veljavne, če se bo glasovanja udeležilo vsaj 50 % članov zbornice z volilno pravico.

Osnovne informacije o volitvah

Zdravniška zbornica Slovenije obvešča svoje člane, da bodo v letu 2020 potekale volitve predsednika zbornice in poslancev skupščine zbornice.

Razpis volitev je objavljen s februarsko številko ISIS-a.

Nov datum volitev predsednika in poslancev skupščine Zdravniške zbornice Slovenije je objavljen z julijsko številko ISIS-a.

Voli se na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah 17. november 2020.

Drugi krog predsedniških volitev bo potekal 15. decembra 2020.

Razpis volitev predsednika Zdravniške zbornice Slovenije

Razpis drugega kroga volitev predsednika Zdravniške zbornice Slovenije

Razpis volitev poslancev skupščine Zdravniške zbornice Slovenije

Volitve se opravijo z glasovanjem po pošti.

Pravila Zdravniške zbornice Slovenije za uporabo komunikacijskih kanalov zbornice v času volilne kampanje za redne volitve predsednika/predsednice in poslank ter poslancev novembra 2020.

Volitve 2020 - Glasujmo po svoji vesti in po regularnih poteh

Volitve, na katerih kot člani izbiramo svoje predstavnike, so pogoj za demokratično oblikovanje najpomembnejših organov v zbornici – to je skupščine in predsednika.

Vse člane zbornice pozivamo, da oddajo/te svoj glas izključno po svoji vesti in po regularnih poteh.

Organizirano zbiranje glasovnic npr. po bolnišnicah (ali kjerkoli drugje), ki se nato dostavljajo preko posameznikov, npr. preko predstojnikov oddelkov in v določene poštne nabiralnike, ni praksa, ki potrjuje visoko etično zavezanost nas zdravnikov, zato pozivamo vse, da se teh praks ne poslužujete.

Takšne volitve ne bi bile zakonite, saj v svojem bistvu ne predstavljajo volitev, ampak so – zbiranje podpisov.

Vaša neodtujljiva pravica je, da svoj glas oddate sami, v svoji absolutni zasebnosti.

Vsi, ki ste morebiti v času volitev zaznali kakršne koli prakse, ki niso v skladu z demokratičnimi standardi in so odklon od etičnih norm svobode odločanja, lahko to sporočite na volitve2020@zzs-mcs.si

Zdravniška zbornica Slovenije

Kandidatki za predsednico zbornice v drugem krogu predsedniških volitev (po abecednem vrstnem redu)

 

 • Prof. dr. Bojana Beović, dr. med., vložena kandidatura 20. februarja 2020
 • Povezava do spletne strani: https://bojanabeovic.si/
 • Tanja Petkovič, dr. med., vložena kandidatura 17. marca 2020
  Povezava do spletne strani: www.tanja-petkovic.si

Poročili o izvedenih volitvah predsednika in poslancev skupščine Zdravniške zbornice Slovenije

Objavljamo poročili o izvedenih volitvah za predsednika in poslance skupščine zbornice, v katerih je navedena volilna udeležba in rezultati volitev za predsednika zbornice in poslance skupščine zbornice po volilnih enotah.

Poročilo volilne komisije - volitve predsednika 2020

Poročilo volilne komisije - volitve poslancev 2020

Obvestilo o volilnem rezultatu

Volilna komisija Zdravniške zbornice Slovenije, ki je 17. 11. 2020 opravila štetje glasovalnih lističev za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije, obvešča vse člane, da je bilo skupno oddanih 5.893 glasov od 11.526, kar pomeni, da je bila volilna udeležba 51,1%, s čimer je bil dosežen potreben kvorum.

 • Za kandidatko prof. dr. Bojano Beović, dr. med. je glasovalo: 2.895.
 • Za kandidatko dr. Zdenko Čebašek - Travnik, dr. med. je glasovalo: 1.443.
 • Za kandidatko Tanjo Petkovič, dr. med. je glasovalo: 1.510.

Število neveljavnih glasovnic: 45.

Nobena od kandidatk ni že v prvem krogu prejela potrebne večine oddanih glasov, zato bo za izvolitev predsednice potreben 2 krog volitev.