Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

POMEMBNO OBVESTILO!

Spoštovani člani zbornice, sporočamo vam, da se zaradi nastalih razmer volilni zbori v mesecu marcu niso sklicevali. 

Prosimo, da v zvezi z izvedbo volilnih opravil spremljate pojasnila, objavljena na naših spletnih straneh. Za razumevanje se vam zahvaljujemo.


Zdravniška zbornica Slovenije obvešča svoje člane, da bodo v letu 2020 potekale volitve predsednika zbornice in poslancev skupščine zbornice.

Razpis volitev je objavljen s februarsko številko ISIS-a.

Voli se na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah 12. maja 2020.

Razpis volitev predsednika Zdravniške zbornice Slovenije

Razpis volitev poslancev skupščine Zdravniške zbornice Slovenije

Volitve se opravijo z glasovanjem po pošti.

Pravila Zdravniške zbornice Slovenije za uporabo komunikacijskih kanalov zbornice v času volilne kampanje za redne volitve predsednika/predsednice in poslank ter poslancev maja 2020.

Trenutna faza volilnih postopkov volitev poslancev skupščine

Nekateri regijski odbori posameznih regij trenutno še določajo volilne enote in razporeditev poslanskih sedežev v regijah, nekateri regijski odbori pa so to že storili: SEZNAM VOLILNIH ENOT IN RAZPOREDITEV POSLANSKIH SEDEŽEV.

V mesecu marcu predsedniki regijskih odborov sklicujejo volilne zbore volilnih enot. 

Za udeležbo na volilnih zborih volilnih enot boste člani prejeli posebna vabila, ki jih bodo v imenu sklicateljev razposlale strokovne službe zbornice.

Na volilnih zborih volilnih enot bo potekalo določanje kandidatov za poslance skupščine (opcijsko pa tudi za predsednika zbornice): kandidati za poslance bodo tu lahko pridobivali podpise izjave o predlogu kandidature s strani članov svojih volilnih enot.

SKLICEVANJE VOLILNIH ZBOROV - GLEJTE POMEMBNO OBVESTILO

Informacijo o tem, v katero regijo in volilno enoto ste uvrščeni, prejmete pri ge. Maji Benedičič ali z vpogledom v »Profil zdravnika« na intranetni strani, do katere lahko dostopite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Za kreiranje novega gesla se lahko obrnete na tehnično podporo.

Članom predlagamo sprotno spremljanje pojasnil o poteku volilnih opravil, ki bodo za vsako volilno opravilo sproti objavljena na tej spletni strani ter v zborničnem tedenskem Biltenu.


Volitve predsednika zbornice

Za predsednika zbornice lahko kandidira vsak član zbornice, ki pri volilni komisiji vloži prijavo, iz katere izhaja, da je njegovo kandidaturo predlagalo vsaj petdeset zdravnikov s podpisano izjavo ali da so kandidaturo predlagali najmanj trije regijski odbori ali da kandidaturo predlaga izvršilni odbor. 

Člani lahko podporo kandidaturi kandidata za predsednika podate tudi z izpolnitvijo e-izjave (potrebujete VEP).

Kandidat za predsednika zbornice mora ob kandidaturi vložiti tudi izjavo, da ni nosilec funkcij v organih političnih strank.

Upoštevane bodo le tiste kandidature, ki jih bo volilna komisija prejela najkasneje do 15. aprila 2020. Nepopolnih kandidatur volilna komisija ne bo upoštevala.

Kandidature za predsednika zbornice je potrebno poslati na naslov:
Zdravniška zbornica Slovenije, volilna komisija, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.

Kandidati za predsednika zbornice lahko od objave volitev dalje objavijo svojo predstavitev in program v glasilu zbornice največ enkrat, na največ treh straneh. Svojo kandidaturo lahko kandidati predstavljajo tudi na drug način, ki spoštuje kodeks medicinske deontologije ter dostojanstvo zdravnika in zdravniškega poklica.

Vložene kandidature za predsednika/predsednico zbornice

  • Prof. dr. Bojana Beović, dr. med., vložena kandidatura 20. februarja 2020
    Povezava do spletne strani: https://bojanabeovic.si/

Volitve poslancev skupščine zbornice

 

Poslanci skupščine v 90-članski skupščini zbornice zastopajo svoje regije ter znotraj njih svoje volilne enote – volilne enote, v katerih so bili izvoljeni.

SEZNAM VOLILNIH ENOT IN RAZPOREDITEV POSLANSKIH SEDEŽEV

RAZPOREDITEV ČLANSTVA PO VOLILNIH ENOTAH

 

KANDIDIRANJE

Kandidate za poslance določijo zdravniki in zobozdravniki na volilnem zboru posamezne volilne enote. Za poslanca skupščine lahko kandidira vsak član volilne enote, čigar kandidaturo predlaga vsaj deset članov volilne enote. 

KAKO KANDIDIRAM ZA POSLANCA SKUPŠČINE?

POSEBNO NAVODILO ZA KANDIDIRANJE JE V PRIPRAVI - GLEJTE POMEMBNO OBVESTILO.

Član volilne enote lahko podpiše izjavo o predlogu kandidature več kandidatom iz te volilne enote. Ne zahteva se, da bi bili podpisi podpore overjeni.

Kandidat za poslanca mora podati tudi soglasje s kandidaturo. 

Zaželeno je, da je več kandidatov za posamezno poslansko mesto. 


Informacija o naslovih za posredovanje pošte

Člane zbornice seznanjamo, da vam bomo vso pošto v zvezi z volitvami posredovali na vaš STALNI NASLOV V REPUBLIKI SLOVENIJI, naveden v registru zdravnikov, če tega nimate, pa na naslov za pošiljanje pošte v Republiki Sloveniji, naveden v registru zdravnikov. 
Če imate poleg stalnega naslova v Republiki Sloveniji v registru naveden tudi naslov za pošiljanje pošte v Republiki Sloveniji, in želite prejemati pošto na ta naslov, prosimo, da nam to sporočite na elektronski naslov ge. Maje Benedičič ali na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, volilna komisija, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana. 

Članom zbornice, ki v registru zdravnikov nimate navedenega niti stalnega naslova v Republiki Sloveniji niti naslova za pošiljanje pošte v Republiki Sloveniji, se bo pošta v zvezi z volitvami posredovala na naslov v tujini.

Svoje podatke v registru lahko preverite pri svetovalki za register ge. Lidiji Zupančič ali pa z vpogledom v »Profil zdravnika« na intranetni strani, do katere lahko dostopite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Za kreiranje novega gesla se lahko obrnete na tehnično podporo.


Dodatne informacije

Barbara Galuf Zajc, univ. dipl. prav., tel.: 01 30 72 125