Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Sprememba koncesijskih razmerij na podlagi novele Zakona o zdravstveni dejavnosti

Obvestilo o izbiri odvetniške pisarne za individualno zastopanje koncesionarjev

Pričelo se je usklajevanje koncesijskih razmerij, ki so bila pred uveljavitvijo zadnje novele Zakona o zdravstveni dejavnosti sklenjena za nedoločen čas.

Zdravniška zbornica Slovenije temu usklajevanju nasprotuje in je izbrala odvetniško pisarno, na katero se koncesionarji lahko obrnete za zastopanje po vnaprej dogovorjeni ceni odvetniških storitev. To je odvetnica Simona Marko iz Maribora.

Kdor na odločbo koncedenta ne bo pravočasno reagiral (vložil pravnega sredstva, ki je navedeno v pravnem pouku odločbe), bo s tem pristal na dokončno oziroma pravnomočno skrajšanje obdobja podelitve koncesije na 15 let.

Na dnu pa so podane podrobnosti (tudi cene) zastopanja, za katerega se koncesionarji lahko odločite in navodila za sklenitev pooblastilnega razmerja z izbrano odvetnico.  

POMEMBNO: V kolikor se boste odločili za vložitev pravnih sredstev zoper upravne odločbe je zaradi teka rokov pomembno, da na prejete odločbe ali druge akte koncedenta (dopisi, obvestila, itd.), ki gredo v smer spremembe koncesijskega razmerja, odreagirate takoj, kar pomeni, da jih že isti dan posredujete odvetnici. 

Kakšne spremembe koncesijskih razmerij se obetajo na podlagi zakona  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) v 4. odstavku 41. člena določa, da se koncesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki so bile pred uveljavitvijo tega zakona (zakon je stopil v veljavo 17. 12. 2017) podeljene za nedoločen čas, spremenijo v koncesije za določen čas, in sicer za obdobje 15 let, šteto od uveljavitve tega zakona.

Koncedent (Ministrstvo za zdravje za sekundarni nivo in občine za primarni nivo zdravstvene dejavnosti) mora v 12 mesecih od uveljavitve tega zakona (torej do 17. 12. 2018) po uradni dolžnosti izdati odločbo o spremembi koncesijske odločbe in v njej določiti novo obdobje podelitve koncesije v skladu z zakonom. Podobna ureditev velja tudi za koncesije, ki so bile pred 17. 12. 2017 podeljene za določen čas in se čas njihove veljavnosti izteče po preteku 15 let od uveljavitve tega zakona (torej šteto od 17. 12. 2017) – tudi te koncesije se na podoben način spremenijo v koncesije za določen čas, podeljene za obdobje 15 let, šteto od uveljavitve tega zakona.

Zdravniška zbornica Slovenije je tej določbi zakona ostro nasprotovala. Kljub temu, da je bilo na Ustavno sodišče RS do sedaj vloženih že več zahtev in pobud za presojo ustavnosti zakona (tudi s strani zbornice), Ustavno sodišče zgoraj navedene določbe zakona (še) ni sprejelo v obravnavo, predvsem pa ni sprejelo odločitve o zadržanju njenega izvrševanja. Navedeno pomeni, da se zakon izvaja. 

Koncedenti bodo torej do 17. 12. 2018 koncesionarjem izdajali odločbe v upravnih postopkih, s katerimi bodo obdobje trajanja koncesij omejili na 15 let. 

Ker Ustavno sodišče RS zakona ni razveljavilo, je edina pravna pot za zavarovanje pravic in interesov koncesionarjev, da sami vložijo vsa razpoložljiva pravna sredstva v zgoraj navedenih upravnih postopkih.

Ta pravna sredstva so najprej pritožba, kadar je ta predvidena (glej pouk o pravnem sredstvu!), sicer pa tožba, ki se poda na upravno sodišče (upravni spor). Kdor na odločbo koncedenta ne bo pravočasno reagiral (vložil pravnega sredstva, ki je navedeno v pravnem pouku odločbe), bo s tem pristal na dokončno oziroma pravnomočno skrajšanje obdobja podelitve koncesije na 15 let. Če bo koncesija pravnomočna skrajšana na 15 let, se koncesionar ne more zanesti na morebitno bodočo razveljavitev zakona s strani Ustavnega sodišča RS, saj razveljavitev zanj ne bo učinkovala.

 

Predstavitev pogojev, pod katerimi lahko koncesionarje individualno zastopa odvetnica Simona Marko iz Maribora>>>